NORDIC GREEN BUSINESS FORUM!

Nordic Green Business Forum er en arena og en møteplass med det mål om å bli den største arena med fokus på grønn virksomhet. WoodWorks! er en av eierne og vi oppfordrer derfor til deltakelse den 9-10 desember 2021!

9. og 10. desember møtes vi i Östersund med mål om å skape muligheter for fremtidige løsninger. Behovet for handling blir stadig tydeligere, ikke minst etter det nylige klimatoppmøtet i Glasgow. At viljen også finnes, forstår vi gjennom menneskene, organisasjonene og bedriftene som deltar i NGBF. Vi blir rundt 200 deltakere, alle fra ulike posisjoner innen næringsliv, kapital, politikk og forskning. Det er skapt både forventninger og forhåpninger til vårt spennende og viktige møte!

 

I tillegg til at vi har klart å samle så mange ulike interessenter, skiller NGBF seg fra tilsvarende møter på et avgjørende punkt. Det er knyttet til graden av interaksjon og deltakelse alle deltakere forventes å bidra med. Alle har sine ferdigheter og ekspertise, sine tanker og muligheter. Inspirasjon som leder til møter som igjen gir grenseoverskridende samtaler, ideer, konkrete handlinger og fremtidig bærekraftig virksomhet. Det er også det som skjer mellom foraene som er viktig ut fra møtene og samtalene som skapes.

Forumet blir et årlig arrangement som veksler mellom Sverige og Norge / Jämtland og Trøndelag annethvert år. Vi setter dagsorden for grønne næringers forretningsmuligheter, og det vil være det opplagte stedet å være for alle som er interessert i grønne virksomheter.

 

Last ned invitasjon

Les mer om NGBF på nettsiden. Her finner du også programmet og link for påmelding

 

 

https://woodworkscluster.no/2021/11/meld-deg-pa-nordic-green-business-forum/Siste nytt fra forsiden

Se dronebilder av stormskadene

Rundt én million kubikkmeter med tømmer blåste over ende i uværet i november. Skogeier Gunnar Berg mistet rundt 20 prosent av skogen sin. Se video fra herjingene.

Les mer »

- Positivt møte med statssekretæren i KLD

- Regjeringen og Senterpartiet har skapt forventninger om at politiske vedtak i rovviltpolitikken skal etterfølges. Det er på høy tid at det tas grep som bringer ulvebestanden ned på vedtatt bestandsmål, sier Elin Kollerud i Naturbruksalliansen.

Les mer »

Motorferdsel i landbruket. Hvor går grensen for hva som er nødvendig kjøring?

Motorferdselloven har et generelt unntak i § 4 for nødvendig kjøring i forbindelse med jordbruk og skogbruk. Vi ser flere eksempler på at påtalemyndigheten forsøker å innskrenke dette ved å stille kritiske spørsmål til hvor langt begrepet «nødvendig» kan strekkes.

Les mer »


VELL BLÅST WEBINARUKE!

Tradisjon tro avholdt WoodWorks! Cluster årets andre webinaruke i månedsskiftet november-desember. Denne gang med tema «Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!» Hvis du vil oppleve et eller flere av innleggene fra webinaruka på nytt, vil vi fortløpende legge ut alle presentasjoner og videoer på denne siden.

Skogselskapets tur-quiz

Ta med familien ut i skogen og bli med på Skogselskapets tur-quiz!!

Glommen Mjøsen Skog og Moelven samarbeider om EUs Taksonomi

- Mange spør meg om hva EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet er, og hvordan dette vil påvirke oss i skognæringen, sier Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »