Møre og Romsdal: Samling i nettverket for bærekraftige bygg

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til samling i nettverket for bærekraftige bygg, om rehabilitering av bygg. Den er rettet både mot kommuner og næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på.

De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget – men de er ikke alltid i tråd med nye behov. Hvordan gå frem når man vurderer å bygge nytt eller rehabilitere? Hvilke vurderinger bør man gjøre for å velge en bærekraftig løsning når det gjelder materialer, energisystemer og anleggsplassen? Også bygg må inn i den sirkulære økonomien og kan vi akkurat som EU få til en rehabiliteringsbølge? 

Blant annet skal Bengt Michalsen, BGM Arkitekter, ta opp spørsmål som: Rehabilitere eller rive? Hvordan vurdere om det er nytt eller rehabilitert som gir det beste bygget for brukerne, samfunnet og eieren på kort og lang sikt?

 

Målgruppe: Kommuner, offentlige byggherrer, Prosjektledere for byggeprosjekter, ledere for utbygging/eiendom/kommunalteknikk, rådmenn og politikere, øvrige administrative representanter som er involvert i vedtaks- og innkjøps-/investeringsprosesser i kommunene, samt næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på.

 

Kostnad: Samlingen er gratis.

 

Påmelding:  Det er elektronisk bindende påmelding innen 12. november 2021. Skjema for påmelding finner du HER.

 

Bekreftelse:  Du vil automatisk motta en bekreftelse direkte på din epost når påmeldingen er gjort.  Om du ikkje mottar slik bekreftelse, er du ikke blitt registrert som deltaker.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

 

PROGRAM: Forleng levetiden til bygg – Bærekraftig rehabilitering

 

https://kystskogbruket.no/2021/11/more-og-romsdal-samling-i-nettverket-for-baerekraftige-bygg/Siste nytt fra forsiden

Se dronebilder av stormskadene

Rundt én million kubikkmeter med tømmer blåste over ende i uværet i november. Skogeier Gunnar Berg mistet rundt 20 prosent av skogen sin. Se video fra herjingene.

Les mer »

- Positivt møte med statssekretæren i KLD

- Regjeringen og Senterpartiet har skapt forventninger om at politiske vedtak i rovviltpolitikken skal etterfølges. Det er på høy tid at det tas grep som bringer ulvebestanden ned på vedtatt bestandsmål, sier Elin Kollerud i Naturbruksalliansen.

Les mer »

Motorferdsel i landbruket. Hvor går grensen for hva som er nødvendig kjøring?

Motorferdselloven har et generelt unntak i § 4 for nødvendig kjøring i forbindelse med jordbruk og skogbruk. Vi ser flere eksempler på at påtalemyndigheten forsøker å innskrenke dette ved å stille kritiske spørsmål til hvor langt begrepet «nødvendig» kan strekkes.

Les mer »


VELL BLÅST WEBINARUKE!

Tradisjon tro avholdt WoodWorks! Cluster årets andre webinaruke i månedsskiftet november-desember. Denne gang med tema «Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!» Hvis du vil oppleve et eller flere av innleggene fra webinaruka på nytt, vil vi fortløpende legge ut alle presentasjoner og videoer på denne siden.

Skogselskapets tur-quiz

Ta med familien ut i skogen og bli med på Skogselskapets tur-quiz!!

Glommen Mjøsen Skog og Moelven samarbeider om EUs Taksonomi

- Mange spør meg om hva EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet er, og hvordan dette vil påvirke oss i skognæringen, sier Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »