VELKOMMENT TIL WEBINARUKA – KOMPETANSEUTVIKLING OG RIKTIG KOMPETANSE FOR FRAMTIDA!

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke.

Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst rekruttering og framtidas arbeidstakere. Vi forbereder oss for framtida og alt det innebærer av endringer, begrensninger og muligheter. Vi tror på at fremtida er grønn og til fordel for tre.

WoodWorks! tilrettelegger for møteplasser og håper temaene gir inspirasjon til videre utvikling av skog- og trenæringa i Norge!

Program

 • Mandag 29. nov: EUs skogstrategi og taksonomi
  «Hva er dette, og hva innebærer det for nordisk skogbruk? Er det noe vi kan gjøre for å få et noenlunde fornuftig vedtak?»
 • Tirsdag 30. nov: Bruk av de riktige trematerialene
  «Bruk av de riktige trematerialene for vedlikehold av fredede og verneverdige bygginger »
 • Onsdag 1. desember: Framtidas arbeidstakere
  «Framtidas arbeidstakere – rekruttering av ny kompetanse »
 • Torsdag 02. des: Fiber – nye råvarer, produkter og prosesser
  «Nye prosesser som reduserer energiforbruket for fremtiden»
 • Fredag 03. desTre brukt utendørs – viktige løsninger og behandling
  «Tremodifisering og konstruktiv trebeskyttelse »

https://woodworkscluster.no/2021/11/velkomment-til-webinaruka-kompetanseutvikling-og-riktig-kompetanse-for-framtida/Siste nytt fra forsiden

Se dronebilder av stormskadene

Rundt én million kubikkmeter med tømmer blåste over ende i uværet i november. Skogeier Gunnar Berg mistet rundt 20 prosent av skogen sin. Se video fra herjingene.

Les mer »

- Positivt møte med statssekretæren i KLD

- Regjeringen og Senterpartiet har skapt forventninger om at politiske vedtak i rovviltpolitikken skal etterfølges. Det er på høy tid at det tas grep som bringer ulvebestanden ned på vedtatt bestandsmål, sier Elin Kollerud i Naturbruksalliansen.

Les mer »

Motorferdsel i landbruket. Hvor går grensen for hva som er nødvendig kjøring?

Motorferdselloven har et generelt unntak i § 4 for nødvendig kjøring i forbindelse med jordbruk og skogbruk. Vi ser flere eksempler på at påtalemyndigheten forsøker å innskrenke dette ved å stille kritiske spørsmål til hvor langt begrepet «nødvendig» kan strekkes.

Les mer »


VELL BLÅST WEBINARUKE!

Tradisjon tro avholdt WoodWorks! Cluster årets andre webinaruke i månedsskiftet november-desember. Denne gang med tema «Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!» Hvis du vil oppleve et eller flere av innleggene fra webinaruka på nytt, vil vi fortløpende legge ut alle presentasjoner og videoer på denne siden.

Skogselskapets tur-quiz

Ta med familien ut i skogen og bli med på Skogselskapets tur-quiz!!

Glommen Mjøsen Skog og Moelven samarbeider om EUs Taksonomi

- Mange spør meg om hva EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet er, og hvordan dette vil påvirke oss i skognæringen, sier Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.

Les mer »