NordGen Skogs konferanse 2022

 

Nordisk Genressurssenters skogseksjon - NordGen Skog - og samarbeidspartnere inviterer til nordisk skogkonferanse i september 2022.
 

NordGen Skog er et nordisk forum for forskere, praktikere, skogforvaltere og beslutningstakere. Vårt mål er å knytte sammen mennesker og spre kunnskap gjennom konferanser og temadager samt gjennom annet informasjonsarbeid. Våre hovedfag er skogetablering og tilpasning til klimaendringer, plante- og frøproduksjon og foredling, samt forvaltning av skoggenetisk mangfold.
 

NordGen Skog fylte 50 år i 2020. I løpet av de to årene med korona og restriksjoner har vi ventet på å feire med deg personlig. Vi gleder oss til å møte deg på konferansen og inviterer veldig gjerne til utsatt festmiddag på konferansekvelden 27. september.
 

Presentasjoner vil bli holdt på engelsk av foredragsholdere fra hele Norden og andre regioner. Konferansen, med tittelen Scoping our forests for the future , er åpen for et bredt publikum. Registrer din deltakelse senest 15. august 2022.
 

Les mer her om konferanseprogram, påmelding og informasjon om overnatting.

 Siste nytt fra forsiden

Den viktige skogen

Skog dekker halve Innlandet og betyr mye for hverdagen vår. «Alle» har et forhold til skog, og svært mange bruker skogen i fritida til friluftsliv og trening.

Les mer »

Grønt industriløft for skog- og trenæringen. Her Moelven Bruk

Grønt industriløft for skog- og trenæringen

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Les mer »

Valg av hogstalder – ny veileder fra Skogkurs

Valg av hogstalder – ny veileder fra Skogkurs

Veilederen «Tidlig hogst – konsekvenser av valg av hogstalder» omhandler de økonomiske følgene det får for skogeier ved valg av skogens alder ved hogst.


Kurs i bruk av Kilden

Kurs i bruk av Kilden

NIBIOs nettkartløsning Kilden inneholder flere ulike kartlag med informasjon om skog og skogressurser. Skogkurs vil avholde et to-timers kurs i bruk av Kilden med fokus på skoginformasjon.

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Privat og offentlig skogforvaltning møttes på Skjeggedal i Åmli 16. juni.

Les mer »

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.

Les mer »