Statsministeren planter skog

Som et ledd i valgkampturneen i Innlandet, besøkte Høyres førstekandidat Anna Molberg og statsminister Erna Solberg NORSKOG Innlands-skogbruket.

Les mer »


Lønnsomt å plante bjørk

– Plant hengebjørk – og ikke gran – på den beste marka der grana allerede sliter med rotråte. Da unngår du råteskader og ender opp med et verdifullt råstoff, anbefaler Helge Hvoslef, prosjektleder for Norwegian Wood Clusters bjørkesatsing.

Les mer »

Line Dybedal spelar stubbekonsert i Nordfjordeid 7. august!

Line Dybedal spelar ved den nye skogsbilvegen i Nordfjordeid laurdag 7. august.

Les mer »

SOMMERJOBB I SKOGEN FOR UNGDOM (JOB:U)

Det er ingen tvil om at ungdommene vi treffer på i Stange-skogen, stortrives med årets sommerjobb. Smilet er bredt, selv om sola steker godt. De er ett av 20 arbeidslag som driver ungskogpleie eller planting, organisert av Skogselskapet.

Les mer »


Skogslos tema: Eik

Befinner du deg i Agder, har du mulighet til å bli med på en kveldstur med Skogselskapet, mandag 2, august. Fokus vil vøre på eik.

Les mer »

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.

Les mer »

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?

Les mer »


Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet

Les mer »

EU-kommisjonen forbyr ikke flatehogst

EU-kommisjonen presenterte nylig sin nye skogstrategi. I strategien sies det at flater kan hogges der det er faglig forsvarlig.

Les mer »

Ønsker et bærekraftig skogbruk til beste for både klimaet og naturmangfoldet

Stadig mer av skogområdene i Norge kartlegges med tanke på naturmangfold, og arealet av vernet skog øker for hvert år. Skogeierlagsleder Arne Petter Christensen, som er skogeier i Horten kommune, er opptatt av at kartleggingene ikke må gjøre det umulig å avvirke skogen.

Les mer »


Brødrene Stigen har jobbet i skogen hele livet: – Vi føler at vi er en del av et lag

Stort sett hele arbeidskarrieren har handlet om skogsdrift for Stigen-brødrene Øyvind (59) og Åsmund (57). De angrer absolutt ikke på yrkesvalget.

Les mer »

MYE SKADER KAN GI NOE LENGRE BEHANDLINGSTID I SOMMER

Det har vært meldt inn mange skader hittil i år. På grunn av svært mye snøskader i vinter, og mange smågnagerskader i vår, har det vært en markant økning av henvendelser via telefon og på nett på forsommeren.

Les mer »

Ny «arktisk» barkbille funnet ved hjelp av DNA-teknologi

For første gang på 75 år er det beskrevet en ny barkbilleart for vitenskapen fra Norge. Arten er også funnet i Sverige og Finland. Den lever på vier og er enn så lenge kun funnet nord for polarsirkelen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Sofie og Emil deltok på plantedugnaden (21/07/2021)

Skogkurs søker administrerende direktør (20/07/2021)

Innovasjon i skogen: Markbereder og sår i én og samme operasjon (18/07/2021)

- Å forby flatehogst i Norge vil verken være bra for klimaet eller plante- og dyrelivet i skogen. (17/07/2021)

Hele familien i arbeid: Har satt 42.000 planter i jorda (16/07/2021)

Landbrukssamvirket set fokus på dårlege kommunevegar (16/07/2021)

Stubbekonsertar og familiedagar rundt om i Sogn og Fjordane (16/07/2021)

EUs forfeilede forslag (15/07/2021)

Kvinnenes vaktbikkjer i skogbruket (14/07/2021)

Nasjonal pris til Stine Sofie senteret (14/07/2021)

Plastforbud skaper nye muligheter for norsk bjørk (14/07/2021)

Skogvernprosessen på Helgeland – mangelfull konsekvensanalyse (14/07/2021)

Markedsnytt: Trelast som varmt hvetebrød (14/07/2021)

Stor brukerundersøkelse: Bjørn vant ALLMA-premien (14/07/2021)

Spisser langrennsformen med skogplanting (14/07/2021)

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille (14/07/2021)

Stort behov for vedlikehold av skogsbilveiene (13/07/2021)

Debatt om EUs skogstrategi (13/07/2021)

Mer om EUs skogpolitikk (13/07/2021)

Ane er doktorgradsstipendiat i Glommen Mjøsen Skog (13/07/2021)

Kan virkelig skogen fylle alle roller? (13/07/2021)

Bollestad svarer på spørsmål om hogst i yngletida (13/07/2021)

Stor avtale inngått med Mathiesen Eidsvold Værk: Blir største leverandør av sagtømmer til Viken Skog (12/07/2021)

SOMMERJOBB I SKOGEN FOR UNGDOM (JOB:U) (12/07/2021)

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner (12/07/2021)

Nyttig om den eldste skogen og nøkkelbiotopene (12/07/2021)

Lovlig tømmertransport gjennom naturreservat (12/07/2021)

Rapport fra Landbruks- og matdepartementet: Norsk skogbruk blant verdens mest bærekraftige (12/07/2021)

Hengekøyetrenden: - Viktig å ha to tanker i hodet samtidig (12/07/2021)

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september (12/07/2021)