Den viktige skogen

Skog dekker halve Innlandet og betyr mye for hverdagen vår. «Alle» har et forhold til skog, og svært mange bruker skogen i fritida til friluftsliv og trening.

Les mer »


Grønt industriløft for skog- og trenæringen

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Les mer »

Valg av hogstalder – ny veileder fra Skogkurs

Veilederen «Tidlig hogst – konsekvenser av valg av hogstalder» omhandler de økonomiske følgene det får for skogeier ved valg av skogens alder ved hogst.

Les mer »

Kurs i bruk av Kilden

NIBIOs nettkartløsning Kilden inneholder flere ulike kartlag med informasjon om skog og skogressurser. Skogkurs vil avholde et to-timers kurs i bruk av Kilden med fokus på skoginformasjon.

Les mer »


Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Privat og offentlig skogforvaltning møttes på Skjeggedal i Åmli 16. juni.

Les mer »

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.

Les mer »

Samlet for å høre om ny skog etter storm

November-stormen i fjor herjet med store skogområder i Sør-Gudbrandsdalen. Temaet på skogettermiddagen var blant annet hvordan få en mer robust skog.

Les mer »


Regjeringen: Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe

Glommen Mjøsen Skog har gjennom NHO Innlandet bidratt med tydelige innspill til regjeringens dokument på «grønn industriomstilling».

Les mer »

5 kjappe med Christine Victoria Waaler

Viken Skog sin nye skogfaglige rådgiver på servicesenteret svarer på 5 kjappe spørsmål.

Les mer »

Hvordan sikre at jenter som velger skogfag trives og gjennomfører?

I 2021 ble det gjennomført intervjuer av jenter på skogfag hvor målet var å se på rekruttering, trivsel og gjennomføring av utdanning.

Les mer »


Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft

Regjeringen peker på skogbruk som et av syv viktige område i sitt grønne industriløft, og vil gjøre skogbruket mer lønnsomt.

Les mer »

Aktuelle kurs for deg som maskinfører

I august setter vi opp to RECO-kurs og ett eksamensforberedende kurs for deg som vil ta fagbrev som voksen.

Les mer »

Mange muligheter på høye hæler i skogen!

At skognæringen er mannsdominert, er ikke noe nytt. Det har den vært i århundrer. I dag har vi en kvinneandel på 20 prosent i skognæringen blant de ansatte. Det er for lavt, og den siste tiden har det vært mye snakk om hvordan skogsektoren skal klare å få mer mangfold, særlig med fokus på flere kvinner.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Har Naturvernforbundet forstått utfordringen? (21/06/2022)

Sigbjørn Gjelsvik gjestet podkasten (21/06/2022)

Økt bærekraft i skogplanteproduksjon gjennom innovasjon (20/06/2022)

Gode tilbakemeldinger på Skogsymposium 2022 (17/06/2022)

Supplerende vern (16/06/2022)

Viken Skog med viktige innspill til ny skogstandard (15/06/2022)

Ingen meldeplikt for hogst i Horten (15/06/2022)

5 kjappe med Ole Martin Enberget (13/06/2022)

SB Skog vant konkurranse (10/06/2022)

Nå plantes det mye skog (10/06/2022)

Vellykket årsmøte for NORSKOG (09/06/2022)

Spektakulært verdensmesterskap i Glomma (09/06/2022)

5 kjappe med Malin Ask Solbakken (08/06/2022)

Rekordutbetaling til andelseierne i Glommen Mjøsen Skog (07/06/2022)

Vi bryr oss om skogen og artsmangfoldet! (07/06/2022)

Endelig kunne vi møtes til Skog & Tre (07/06/2022)

Bilder fra Skog og Tre 2022 (03/06/2022)

Videregående-elever fikk presentert jobbmuligheter ved InnoCamp (03/06/2022)

5 kjappe med Linnéa Olofsson (03/06/2022)

Økende skogbrannfare gjennom helgen (03/06/2022)

Regjeringen vil satse på skogen og norsk skogindustri (02/06/2022)

Vil satse på rekruttering til skog og tre sektoren (02/06/2022)

Lokalt høy risiko for oppblomstring av granbarkbiller (02/06/2022)

«Skogministerne» innledet Skog & Tre (02/06/2022)

Lukkede hogstformer – ny Skogkurs veileder (02/06/2022)

SKOG I NORD 22 – Økende ressurser gir nye muligheter! (02/06/2022)

Skogeiere fortviler: – I år opplever vi ekstremt mye tørkeskader! (02/06/2022)

Innfører krav til klimaregnskap i TEK (02/06/2022)

Kompetanse og rekruttering tema i møte med LMD (02/06/2022)

HVORFOR HAR BYGGEMATERIALENE BLITT SÅ DYRE? (02/06/2022)